Referencie


Projekty
Karacsonyiho palác v Bratislave, riadiaci systém a silnoprúd pre klimatizáciu a ústredné vykurovanie
ŽSR - učňovské stredisko Bratislava - Rača, riadiaci systém pre ústredné vykurovanie
ŽSR - administratívna budova, riadiaci systém pre ústredné vykurovanie
Algida prevádzka Moštenec, riadiaci systém pre chladenie
VW Bratislava, meranie a regulácia pre klimatizáciu výrobných hál
Siemens Bratislava Stromová ulica, riadiaci systém a silnoprúd pre kotolňu a klimatizáciu administratívnej budovy
Výskumný ústav vodného hospodárstva, riadiaci systém a silnprúd pre kotolňu
Osram Nové Zámky, riadiaci systém pre chladenie
Plynárenské centrum Bratislava, riadiaci systém pre klimatizáciu a ústredné vykurovanie pre administratívnu budovu
Polyfunkčný objekt Bratislava, Obchodná ulica číslo 3, riadiaci systém pre klimatizáciu a ústredné vykurovanie
Polyfunkčný objekt Bratislava, Obchodná ulica číslo 43 - 49, riadiaci systém pre klimatizáciu a ústredné vykurovanie
THB Bratislava, klimatizácia pre novinovú tlačiarenskú linku a časopisov a rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla
Slovakofarma Hlohovec, riadiaci systém pre chladenie
Víno Nitra, riadiaci systém pre šampanizáciu
Huber Sereď, riadiaci systém pre riadenú fermentáciu a šampanizáciu
Konzerváreň Uľany, riadiaci systém a silnoprúd pre sterilizáciu ovocia a zeleniny
Výroba krmných zmesí, cca 20x pre roľnícke družstvá na Slovensku. Napr. :
- Dvory nad Žitavou
- Dvorníky V. Blakovo
- Poddunajské Biskupice
- Topolníky
- Holice a ďalšie
Mäsozávod Rača, riadiaci systém a silnoprúd pre chladenie, vetranie a ústredné vykurovanie
Kafiléria Senec, riadiaci systém a silnoprúd pre monoblok časť - vetranie a ústredné vykurovanie
Hyza Žilina, riadiaci systém a silnoprúd pre výrobu a rozvod chladu
Pivovar Nitra, rekonštrukcia plniacej linky piva
Pivovar Stein - Bratislava, rekonštrukcia plniacej linky piva
Nemocnica Žilina, riadiaci systém a silnoprúd pre kuchyňu
Mc Donald's Bratislava námestie SNP, riadiaci systém a silnoprúd pre klimatizáciu
Plniareň minerálnych vôd Budiš, rekonštrukcia plniacej linky, časť elektro
Henkel Bratislava, projekt administratívnej budovy
Palma Šenkvice, plniaca linka oleja, časť elektro

Realizácie silnoprúdových zariadení :

PD Nedožery - výroba kŕmnych zmesí
NAMA - výroba kŕmnych zmesí pre psov Malé Dvorníky
Carrefour Žilina - dodávka rozvádzačov
Pellenc - dodávka rozvádzačov
Polus - Carrefour Bratislava - dodávka rozvádzačov
PD Holice - výroba kŕmnych zmesí
Carrefour Danubia Bratislava - dodávka rozvádzačov
PD Selice - výroba kŕmnych zmesí
Kafiléria Senec, využitie tlakového kondenzátu
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, centrálny sklad pomocného materiálu
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, nová zvarovňa
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Zadunajskej ulici, vzduchotechnika ústredné kúrenie, chladenie
Algida Dolný Moštenec, chladenie, Premium
Siemens Bratislava administratívna budova na Stromovej ulici, vzduchotechnika pre zasadačku
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Zadunajskej ulici, kotolňa a vzduchotechnika
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Obchodnej ulici, kotolňa a vzduchotechnika
Hubert Sereď , riadená fermentácia
Rišňovský & Halasz vo Veľkých Uľanoch, sterilizácia potravín
Hubert Sereď , šampanizácia, Premium
Osram Nové Zámky, chladenie, Nano
Modra, zvárací agregát, Nano
Malokarpatský vinársky podnik Pezinok, sodamix, Nano
František Kabát Bratislava, rekonštrukcia bračovej porážky, vzduchotechnika a výmenníková stanica
THB- tlačiareň v Bratislave na Záhradníckej ulici, výmenníková stanica
Hubert Sereď, chladenie
Hasso Bratislava na Obchodnej ulici, vzduchotechnika a kotolňa
Nemocnica Žilina-kuchyňa, vzduchotechnika a výmenníková stanica
SPP Nitra, Zlaté Moravce, kotolňa
Siemens Bratislava na Stromovej ulici, vzduchotechnika
SPP Bratislava - plynárenské centrum v Bratislave, klimatizácia, výmenníková stanica a chladenie
SPP Bratislava - závod 01 v Bratislave, chladenie
ČSOB Bratislava v Bratislave, klimatizácia a kotolňa
SBD Bratislava v Bratislave - Dúbravke, kotolňa
VÚB Pezinok, kotolňa, klimatizácia
Cukrovar Dunajská Streda v Dunajskej Strede, rezkolisovňa, Micro

Realizácie s riadiacim systémom Schneider Electric (Modicon, Telemecanique):

Drôty Nitra - chladenie
Kafiléria Senec, využitie tlakového kondenzátu, Momentum
Algida Dolný Moštenec, chladenie, Premium
Malokarpatský vinársky podnik Pezinok, sodamix, Nano
Hubert Sereď , šampanizácia, Premium
Osram Nové Zámky, chladenie, Nano
Modra, zvárací agregát, Nano
Cukrovar Dunajská Streda, rezkolisovňa, Micro
Na začiatok

Realizácie s riadiacim systémom Siemens Building Technologies:

Polyfunkčný objekt v Bratislave na Dúbravskej ceste 2 - riadiaci systém
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, hala H8 - vzduchotechnika
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, hala M2 - chladenie
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, hala C4 - VZT
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, hala C8 - chladiaca stanica
SOU Železničné Bratislava - kotolňa
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Dunajskej ulici, kotolňa, vzduchotechnika
Domov dôchodcov, v Bratislave Rači, kotolňa, vzduchotechnika
Swedwood Malacky v Malackách, vzduchotechnika
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Zadunajskej ulici, vzduchotechnika, ústredné kúrenie, chladenie
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, nová zvarovňa
VW Bratislava v Devínskej Novej Vsi, centrálny sklad pomocného materiálu
Rišňovský & Halasz vo Veľkých Uľanoch, sterilizácia potravín
Hubert Sereď , riadená fermentácia
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Obchodnej ulici, vzduchotechnika a kotolňa
Polyfunkčný objekt v Bratislave na Zadunajskej ulici, vzduchotechnika a kotolňa
Siemens Bratislava v Bratislave na Stromovej ulici, vzduchotechnika pre zasadačku
SPP Bratislava - závod 01v Bratislave, chladenie
SPP Bratislava - plynárenské centrum v Bratislave, chladenie, výmenníková stanica a klimatizácia
Siemens Bratislava na Stromovej ulici, vzduchotechnika
SPP Nitra v Zlatých Moravciach, kotolňa
Nemocnica Žilina-kuchyňa, vzduchotechnika a výmenníková stanica
Rekonštrukcia bračovej porážky František Kabát Bratislava, výmenníková stanica
Hasso Bratislava na Obchodnej ulici, vzduchotechnika a kotolňa
Rekonštrukcia bračovej porážky F. Kabát Bratislava, výmenníková stanica
Hubert Sereď , chladenie
THB- tlačiareň v Bratislave na Záhradníckej ulici, výmenníková stanica
Rekonštrukcia bračovej porážky František Kabát Bratislava, vzduchotechnika
VÚB Pezinok, kotolňa a klimatizácia
SBD Bratislava - Dúbravka, kotolňa
ČSOB Bratislava, klimatizácia a kotolňa