Obchodní partneri


Siemens Building Technologies Schneider-Electric Dinel

Spoločnosť Siemens Building Technologies (ďalej len SBT) ponúka komplexné systémy a služby orientované na riadenie, meranie a reguláciu technologických zariadení, výmenikových stanic, na vykurovanie a klimatizáciu administratívnych , obchodných, priemyselných a obytných budov, ako aj rodinných domov, školských a zdravotníckych zariadení a systémov diaľkového vykurovania.

Naša firma ako zmluvný partner firmy SBT zabezpečuje jednotlivé i komplexné dodávky v časti:

- projektová činnosť
- dodávky merania a regulácie
- dodávky NN silnoprúdových rozvodov
- dodávky riadiacich systémov
- vizualizácia technologických procesov
- programovanie riadiacich systémov
- dodávky rozvádzačov
- zabezpečenie školenia personálu
- technické poradenstvo a servis
- obchodná činnosť sortimentu firmy SBT
- spracovanie cenových ponúk na dodávky výrobkov firmy

Podrobnejšie informácie o firme Siemens Building Technologies získate na ich domácej stránke www.sibt.sk.

 

Spoločnosť Schneider Electric je svetový výrobca zariadení pre prenos a rozvod elektrickej energie a pre priemyselnú automatizáciu.

Naša firma ako systémový integrátor firmy Schneider Electric sa venuje hlavne oblasti potravinárskeho, strojárenského priemyslu a stavebníctva. Zabezpečujeme jednotlivé a taktiež komplexné dodávky v časti:

- projektová činnosť
- dodávky merania a regulácie
- dodávky NN silnoprúdových rozvodov
- dodávky riadiacich systémov
- vizualizácia technologických procesov
- programovanie riadiacich systémov
- dodávky rozvádzačov
- zabezpečenie školenia personálu
- technické poradenstvo a servis
- obchodná činnosť celého sortimentu
- Spracovanie cenových ponúk na dodávky výrobkov firmy Schneider Electric

Podrobnejšie informácie o firme Schneider Electric získate na ich domácej stránke www.schneider-electric.sk.

Snímače firmy Dinel nachádzajú uplatnenie v celej rade priemyselných odvetví, napr. v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej technológie, vo výrobe a rozvode tepla, v úpravovniach vody, vo výrobe a spracovaní plastických hmôt, v chemickom priemysle, v technológii spracovania a výdaja pohonných hmôt, pri výrobe a rozvode tepla, v úpravovniach vody, vo výrobe stavebných hmôt, baliacej technike, v doprave a pod. Okrem toho sú ich stabilizované zdroje a prevodníky veľmi často používané v rôznych riadiacich, ovládacích a meracích systémoch.

V máji roku 2000 dosiahla firma Dinel významný cieľ - ako jednej z mála českých firiem im bol udelený certifikát systému akosti podľa ISO 9001 spoločne s certifikátom enviromentálneho managementu podľa ISO 14001. Znamená to, že vo firme venujú maximálnu starostlivosť nielen akosti výrobkov, ale súčasne kladú dôraz na minimalizáciu negatívnych dopadov ich činnosti na životné prostredie.

Vzhľadom na to, že sú všetky ich snímače vyrábané na zákazku, sú schopní v krátkej lehote za veľmi výhodných podmienok dodať výrobok, ktorý presne zodpovedá Vašim požiadavkám. Všetky výrobky firmy Dinel zodpovedajú príslušným slovenským normám a sú overené akreditovanými osobami.

Na všetky výrobky poskytujeme záruku 3 roky.